Legkeresettebb alkotók
 • Tornai Gyula keresett alkotó
  Tornai Gyula
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László

Árkayné Sztehló Lili (1897-1959)

Életrajz

üvegfestő
Budapest, 1897. november 7. - Budapest, 1959. november 2.

1915-1919: Magyar Képzőművészeti Főiskola; mesterei: Deák-Ébner Lajos, Bosznay István, Glatz Oszkár, Vaszary János. 1920-ben tanulmányait megszakítva Bécsbe költözött. 1922-ben visszatért Budapestre, és 1923-ban befejezte a főiskolát. 1924-1925-ben rövid tanulmányutat tett Párizsba és Rómába. 1925-ben az Új Művészek Egyesületének egyik alapító tagja volt, és még ebben az évben részt vett meghívottként a Képzőművészek Új Társasága II. kiállításán. 1925-1926-ban egy évet töltött Párizsban ösztöndíjjal. 1927-ben férjhez ment Árkay Bertalan építészhez. 1928-1930 között férjével együtt a Római Magyar Akadémián töltött két évet. Az eredetileg festőnek tanuló ~ 1927-től apósa, Árkay Aladár ösztönzésére kezdett üvegfestéssel foglalkozni. Festett üvegein kezdetben a Nagy Sándor-féle szimbolikus-szecesszió és az art deco hatása mutatható ki, míg a harmincas évek első felében készült alkotásain már a kubizmus, a konstruktivizmus, az expresszionizmus és az itáliai novecento stíluselemeit ötvözte egymással. Ő volt a két világháború közötti időszak hazai és külföldi iparművészeti, képzőművészeti és egyházművészeti kiállításainak az egyik legsikeresebb résztvevője, melyet számos díja és elismerése is tanúsított. A harmincas évek második felétől stílusa archaizálódott, kifejezésmódja megfáradt, és egyre sematikusabb megoldásokat alkalmazott. A háború után készült ablakait konzervativizmus és a már bevált formulák alkalmazása jellemezte.
Mesterei: Deák-Ébner Lajos, Bosznay István, Glatz Oszkár, Vaszary János.

Egyéni kiállítások
1981 • Emlékkiállítás, OMF Magyar Építészeti Múzeum, Székesfehérvár.

Csoportos kiállítások
1930 • Iparművészeti kiállítás, Monza (I)
1931 • A Római Magyar Akadémia ösztöndíjasainak kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest
1933 • Klebelsberg Kunó-emlékkiállítás, Műcsarnok, Budapest
1933 • V. Milánói Triennálé, Milánó (I)
1934 • II. Arte Sacra, Róma (I)
1934 • Világkiállítás, Brüsszel (B)
1936 • VI. Milánó Triennálé, Milánó (I)
1937 • Modern Monumentális Művészet kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapest
1937 • Világkiállítás, Párizs (F)
1938 • Első Magyar Iparművészeti Tárlat, Nemzeti Szalon, Budapest
1938 • III. Arte Sacra, Róma (I)
1940 • VII. Milánói Triennálé, Milánó (I)
1941 • Egyházművészeti kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapest.

Díjak/ösztöndíjak
1929 • Magyar Akadémia-ösztöndíja, Róma
1930 • Iparművészeti kiállítás, Nagydíj, Monza (I)
1933 • V. Milanói Triennálé, Grand Prix, Milanó
1934 • Világkiállítás, Nagydíj, Brüsszel
1937 • Világkiállítás, Nagydíj, Párizs
1938 • Iparművészeti Társulat aranyérme.

Művek közgyűjteményekben
• Fővárosi Képtár, Budapest.
• Magyar Építészeti Múzeum, Budapest
• Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest.

Köztéri művek
1927–1928 • Városháza üvegablakai, Mohács
1928–1930 • Római katolikus templom üvegablakai, Győr-Gyárváros
1933–1936 • Városmajori római katolikus templom üvegablakai és berendezési tárgyai, Budapest (az üvegablak 1942-ben elpusztult, rekonstruálva az 1960-as években)
1934–1953 • Fogadalmi templom és temetőkápolna üvegablakai és oltárai, Mohács
1937 • Pasaréti római katolikus templom üvegablakai, Budapest
1938 • Szent István-mauzóleum üvegablakai, Székesfehérvár (a rózsaablak 1997-ben rekonstruálva) • Millenniumi kápolna üvegablakai, Pannonhalma
1940 • Római katolikus kápolna üvegablakai, Galyatető • Római katolikus templom üvegablakai, Komárom
1941 •  Kápolna üvegablakai, Margitsziget, Budapest • Római katolikus templom üvegablakai, Somogyhárságy • Jáki kápolna üvegablakai, Városliget, Budapest • Papi szeminárium üvegablakai, Szombathely
1942 • MÁV Kórház kápolnájának üvegablakai, Budapest
1943 • MABI Kútvölgyi úti kórház kápolnájának üvegablakai, Budapest
1945 körül • Dóczy-kápolna üvegablakai, Püspökvár, Győr
1947 • Római katolikus templom üvegablakai, Szentkirály
1949 • Római katolikus templom üvegablakai, Hegykő
1950 • Római katolikus templom oltárfestménye, Balatonlelle
1950 körül • Római katolikus templom üvegablakai, Gyöngyös
1952 • Római katolikus templom üvegablakai, Polgár
1954–1955 • Római katolikus templom üvegablakai, Lébény
1954 • Római katolikus templom üvegablakai, Veszprém
1956 • Dóczy-kápolna üvegablakai, Püspökvár, Győr
1956–1957 • Héderváry-kápolna üvegablakai, Győr
1958–1959 • Római katolikus templom és polgári templom üvegablakai, Hegykő.

Irodalom
NAGY Z.: Árkayné Sztehló Lili üvegablakai. Magyar Iparművészet, 1935/4., 104–105.
JAJCZAY J.: Árkayné Sztehló Lili üvegfestményei. Magyar Iparművészet, 1938/1., 13–14.
CSERNYÁNSZKY M.: Árkayné Sztehló Lili festett üvegablakai. Szépművészet, 1942/1., 81–82.
SOMOGYI A.: Árkayné Sztehló Lili művészete. Vigilia, 1960/5., 274–279.
Művészeti Lexikon, 4. kötet. R–Z. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 489.
PANDUR J.: Árkayné Sztehló Lili üvegablakai és Kolbe Mihály mozaikjai a mohácsi Csatatéri-emléktemplomban.Baranyai Művelődés, 1976/2.
SZ. KÜRTI K.: Köztéri szobrok és épületdíszítő alkotások  Debrecenben és Hajdú-Biharban. Hajdú-Bihar Megyei TanácsV. B. Művelődésügyi Osztály, Debrecen, 1977, 159, 185.
P. SZŰCS J.: A városmajori templom építéstörténete és kora. Ars Hungarica, 1977/1., 61–85.
P. SZŰCS J.: Buda „Saint Chapelle-je”. Árkayné Sztehló Lili ablakai a városmajori templomban. Budapest, 1977/8., 24–26.
PUSZTAI L.: Árkayné Sztehló Lili (1897–1959) emlékkiállítása. OMF Magyar Építészeti Múzeum, Székesfehérvár (kat.), 1981
ERDŐSSY B.: Korunk magyar egyházművészete. Budapest, 1983, 22, 51, 53.
Magyar művészet 1919–1945. Akadémia Kiadó, Budapest, 1985,  65, 75, 78, 94, 100, 110, 135, 141, 220, 221, 359, 416, 417, 817.
P. SZŰCS J.: A római iskola. Corvina Kiadó, Budapest, 1987, 5, 18, 34, 38–40, 50, 53, 54, 62, 65, 70, 76, 86, 88,  106, 117, 124.
MENDÖL ZS.: Épületekhez kapcsolódó díszítő üvegmunkák Pécsett. Janus Pannonius Múzeum  Évkönyve, Pécs, 1991, 236–239.
OLTVÁNYI I.: Még egy bomba a Városmajorra. In Művészeti krónika. Összegyűjtött írások. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1991,101–106.
Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 5. kötet. München–Leipzig,K. G. Saur, 1992, 101–102.
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, 1. kötet. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1999, 78–79.
BEKE L.-GÁBOR E.-PRAKFALVI E.-SISA J.-SZABÓ J.: Magyar  művészet 1800-tól napjainkig. Budapest, Corvina Kiadó, 2002, 237, 238.
SZŰCS E.-DÖRGŐ M.-FÖLDÉNYI GY.-FŰRI J. -GONZALES G.-OBRECZÁN GY.: A megfestett fény.  Díszüveges munkák a történelmi Magyarország  építészetében 1945-ig. Budapest, Geobook Könyvkiadó, 2005, 114, 117, 118, 119.
Tölgyes Orsolya és Sz.D.

Lexikális referencia